Stowarzyszenie

REVITALNI

Komu pomagamy?

REVITALNI
ożywiają i
"przywracają do życia"

Stowarzyszenie swoją pomocą otacza wszystkich tych, którym jest ona potrzebna do podjęcia działań i wyjścia z sytuacji kryzysowej 

Osoby

Osoby w trudnej sytuacji życiowej

Lokalne społeczności

przedsiębiorstwa, organizacje społeczno-gospodarcze, samorządy, ect.

Obszary zdegradowane

budynki, ulice, dzielnice, wsie oraz miasta wraz ze świadomym kształtowaniem tożsamości lokalnej

oszczędzamy zasoby, przeciwdziałamy degradacji i działamy na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, likwidacji zanieczyszczeń i emisji

Czym się zajmujemy?

Obszary działania REVITALNYCH

Rewitalizacja to proces –  nie chodzi tu tylko o przebudowę lub adaptację budynków, ale przede wszystkim
o rozwiązywanie problemów społecznych, poprawę warunków bytowych, przestrzeni publicznych oraz zwiększanie atrakcyjności gospodarczej. Powodzenie działań REVITALNYCH zależy od nas wszystkich – mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury, uczelni, urzędów 
i od CIEBIE też!

Społeczny

Ekonomiczny

Środowiskowy

Architektoniczny

Zarządzania

Techniczny

O nas

Dlaczego REVITALNI
są potrzebni?

Pragniemy usuwać bariery formalne, mentalne, infrastrukturalne, techniczne, ekonomiczne, organizacyjne
i środowiskowe.
Pragniemy stymulować rozwój, integrować i jednoczyć społeczeństwo oraz instytucje we wspólnych celach jednocześnie chroniąc dziedzictwo i tożsamość kulturową oraz środowisko naturalne.
Jesteśmy po to by budować DIALOG
tak aby świat wokół nas wszystkich był piękniejszy, bez przemocy, patologii, wykluczenia społecznego i rozwijał się bez negatywnych konsekwencji dla przyszłych pokoleń, ponieważ wszelkie decyzje podejmowane dziś niosą konsekwencje w przyszłości.

168+

Członków wspierających

199+

Zrealizowanych projektów

365

Dni pracy na rzecz podopiecznych

199+

Zgłoszeń

REVITALNI W AKCJI

Nie ma - że się nie da !

Osoby które udzieliły mi wsparcia w Stowarzyszeniu to wręcz niewyobrażalny w dzisiejszych czasach ogrom dobroci, zrozumienia i uważności. Zgłosiłem się na prawdę w sytuacji, w której już sam zwątpiłem że istnieje jakiekolwiek rozwiązanie moich problemów. Nikt w Stowarzyszeniu mnie nie oceniał, nikt nie pytał dlaczego ? po prostu otrzymałem pomoc, dzięki której żyję, odzyskałem nadzieję w ludzi, w uczciwość i dobroć. Pomoc, która jest ważniejsza niż największe bogactwo Świata. Dziękuję
Artur Szymański
Podopieczny REVITALNYCH

REWITALIZACJA TO PROCES

Jak możesz Pomóc?

Zgłoś problem

Twoje obserwacje, spostrzeżenia i uważność na celowe kierowanie pomocy jest bezcenne.  To Ty wiesz najlepiej kto w Twoim otoczeniu potrzebuje pomocy, jakich funkcji nie spełnia Twoja okolica  Jeżeli źle się dzieje w Twojej okolicy! Zgłoś problem! 

 

Zaangażuj innych

Każda współpraca jest dla nas wyjątkowa i ważna dla stymulowania rozwoju, integracji i jednoczenia społeczeństwa oraz instytucji we wspólnych celach. Powiedz o Revitalnych swoim bliskim, przyjaciołom, znajomym i pracownikom.

Dołacz do Newslettera i obserwuj nasze konto na Facebooku

Zostań REVITALNYM

Dołącz do Revitalnych jako wolontariusz, darczyńca lub członek wspierający i razem zmieniajmy świat  wokół nas na lepszy i piękniejszy!

Bez Twojego wsparcia i zaangażowania rzeczy możliwe stają się niemożliwe ☹

 

R

Zostań jednym z Nas

Fajnie jest być REVITALNYM

Powodzenie działań REVITALNYCH zależy od nas wszystkich – mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury, uczelni, urzędów i przede wszystkim od Ciebie.

Każda nawet najmniejsza współpraca jest dla nas wyjątkowa i ważna dla stymulowania rozwoju, integracji i jednoczenia społeczeństwa oraz instytucji we wspólnych celach. Do każdego projektu przygotowujemy się rzetelnie i merytorycznie oraz indywidualnie omawiamy formę partnerstwa z każdym kto zechce dołączyć się do Nas, by świat wokół nas wszystkich był lepszy i piękniejszy, bez przemocy, patologii, wykluczenia społecznego i rozwijał się bez negatywnych konsekwencji dla przyszłych pokoleń. Kluczowa dla Nas jest współpraca, łączenie, a nie dzielenie, wskazywanie możliwych scenariuszy i wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań – dbając o obiektywne dobro dla wszystkich. 

Ideą, jaka od początku przyświeca działaniom Revitalnych, jest wyrównywanie szans pomiędzy:

– osobami, które świetnie radzą sobie w życiu, a  tymi które bywają bezradne,

– obszarami gospodarczo rozwiniętymi, a tymi zdegradowanymi i o niskim poziomie rozwoju.

Ty i Twoi współpracownicy, rodzina i przyjaciele możecie zarówno zaangażować się w działania REVITALNYCH – angażując się w działania społeczne, jak również możecie być beneficjentami naszej pomocy.

Pomaganie nie zawsze musi polegać na przekazywaniu materialnego wsparcia, a każdy z Nas ma do zaoferowania znacznie więcej: czas, energię, kompetencje i umiejętności, a także rzeczy, których już nie potrzebuje, a komuś mogą się jeszcze przydać.  Często nie zdając sobie sprawy z nieocenionej wartości “małych gestów” tracisz możliwość niesienia  realnej pomocy, ale też szansę na zyskanie nowych przyjaciół.

Twoje obserwacje, spostrzeżenia i uważność na celowe kierowanie pomocy jest bezcenne. Naszym celem jest prowadzenie działań w sposób skoncentrowany terytorialnie w sposób kompleksowy poprzez dobór zintegrowanych działań na rzecz społeczności, przestrzeni i gospodarki mający na celu wyprowadzanie ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów, mieszkających na tych obszarach społeczności oraz poszczególnych jednostek.

To Ty wiesz najlepiej kto w Twoim otoczeniu potrzebuje pomocy?, jakich funkcji nie spełnia Twoja dzielnica?, gdzie znajdują się miejsca niewłaściwie eksploatowane i niszczone na skutek złego gospodarowania, zaniedbań, świadomej destrukcji czy przyczyn losowych, bądź gdzie należy przeciwdziałać  by zapobiegać koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych w Twoim otoczeniu.

Jeżeli źle się dzieje w Twojej okolicy! Zgłoś problem.

My gwarantujemy, że odpowiemy na każde zgłoszenie w ciągu maksymalnie 7 dni i poinformujemy Cię czy i jak będziemy w stanie pomóc bądź przekierujemy Twoją sprawę we właściwe miejsce, w którym uzyskasz tą pomoc.  

Rewitalizujemy inicjując i wprowadzając w życie takie zmiany w ludziach i na obszarach części wsi, miast lub dzielnic, dzięki którym będzie się lepiej żyło, przebywało, pracowało i rozwijało.

Rewitalizujemy poprzez pracę z ludźmi, pracę z lokalną społecznością i samorządami, a także podejmując działania inwestycyjne – remontując budynki i przestrzeń publiczną nadając jej brakujące funkcje. Badamy, analizujemy, inwentaryzujemy, a także uspołeczniamy skostniałe systemy w postaci programów i projektów animacyjnych, środowiskowych, partycypacyjnych, edukacyjnych i inwestycyjnych. Efekty, wnioski, sukcesy i przestrogi przekazujemy w ręce wszystkich zainteresowanych by wspomagać ciągłe doskonalenie, mobilizować do działania i wskazywać, że się da! . 

Każda dowolna Twoja aktywność na rzecz Revitalnych przynosi dla ciebie Zysk. Jaki?

jako Wolontariusz – Zdobędziesz nowe kompetencje, rozwiniesz kreatywność, wrażliwość i odpowiedzialność, poznasz nowych przyjaciół

– jako Darczyńca (zarówno osoba fizyczna, jak i prawna)  – wpłacając nawet niewielką kwotę pomagasz nam nieść długofalową pomoc i planować działania tak aby była ona skuteczna i zawsze w porę tam gdzie jest aktualnie najbardziej potrzebna, Ty skorzystasz z odliczenia darowizny przy rozliczeniu rocznym z urzędem skarbowym. Jeśli przekazuje pieniądze, musi zrobić przelew na rachunek bankowy. Pieniędzy przekazanych „do ręki” nie można odliczyć. O kwotę darowizny pomniejszana jest podstawa opodatkowania. W przypadku osób fizycznych próg wynosi maksymalnie 6% uzyskanego dochodu, a w przypadku osób prawnych – do 10% uzyskanego dochodu.

– jako Partner projektów – stajesz się jego współtwórcą i dzięki temu budujesz Swój kapitał intelektualny, doświadczenie i społeczna odpowiedzialność własnej organizacji lub marki indywidualnej

jako Członek wspierający – stajesz się lepszy, masz wpływ na rzeczywistość, a sam  korzystasz z przywilejów członkowskich tj. darmowych szkoleń, webinariów, eventów jak również masz realny wpływ na budowanie celów operacyjnych i ich realizację  

 

 

Skontaktuj się z Nami

Jesteśmy do Twojej
dyspozycji

Numer jest dostępny dla Was od godz. 8 – 18 od poniedziałku do soboty/ jeżeli nie odbierzemy napisz SMS a my oddzwonimy na pewno w tym samym dniu

535790806

Ożywiamy i przywracamy do życia! Rozwijamy! inicjujemy zmiany!

REVITALNI to My

Katarzyna
Prezes Stowarzyszenia
Jolanta
Wiceprezes Stowarzyszenia
Renata
Wiceprezes Stowarzyszenia
Marta
Koordynator Krajowy