Jak pomóc ?

Jak możesz pomóc?

BĄDŹ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY

Pomagać trzeba celowo, mądrze, konkretnie i krystalicznie uczciwie by Świat stawał się  lepszy i piękniejszy. Możesz włączyć się we wspólne działania w ramach społecznej odpowiedzialności Twojego biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR).

CSR to strategia zarządzania, która uwzględnia interesy społeczne, aspekty środowiskowe
i międzyludzkie relacje. Aby zmieniać – trzeba działać! działać odpowiedzialnie by zmieniać rzeczywistość i mieć wpływ na życie ludzi, którzy potrzebują pomocy.

Wspólnie z Revitalnymi możesz realizować działania zgodne z duchem społecznej odpowiedzialności biznesu. Jak? O tak:

– zostać partnerem naszych projektów,

– przekazywać nam produkty i usługi lub dzielić się swoją wiedzą,

– systematycznie wspierać nas finansowo,

– bezpośrednio zaangażować się w działania Stowarzyszenia stając się wolontariuszem biznesowym.

Każda z powyższych form to bardzo konkretne wsparcie dla naszej organizacji pozarządowej a tym samym realna pomoc dla naszych podopiecznych.

Zapraszamy do wypełnienia deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia REVITALNI

Chętnie odpowiemy też na wszystkie pytania.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Bigosińska, tel.: 535790806, revitalni@revitalni.pl  

Wspólnie zmieniajmy świat na lepszy i piękniejszy.

 

ZAANGAŻUJ ZAŁOGĘ

Daj członkom swojej organizacji  możliwość comiesięcznego wsparcia ważnej społecznie inicjatywy REVITALNYCH. 

Payroll to sposób na bezpośrednie zaangażowania organizacji i jej pracowników w działania na rzecz Podopiecznych Stowarzyszenia REVITALNI. Istotą programu jest systematyczność, która pozwala nam nieść długofalową pomoc potrzebującym. Ważna jest każda złotówka!

Payrol – czyli program składki pracowniczej to dobrowolne finansowe wsparcie wybranego przez pracownika celu społecznego. Payroll polega na comiesięcznym przekazywaniu zadeklarowanej kwoty w formie odpisu od wynagrodzenia. Pracownik może w każdej dowolnej chwili zmienić wysokość wsparcia, a także zrezygnować z udziału w programie..

Co zyskuje pracownik?

Pracownicy, którzy chcą konkretnie i regularnie pomagać, mogą to realizować w łatwy i długofalowy sposób, bez konieczności pamiętania o szczegółach zyskując  radość i satysfakcję z czynionego dobra!

Co zyskuje organizacja?

Organizacja stwarzając pracownikom tę szansę zaangażowania na rzecz celów społecznych, o które oni sami się troszczą, w prosty sposób promuje ideę społecznej odpowiedzialności.

Co zyskuje Stowarzyszenie?

Payroll przynosi Stowarzyszeniu zysk, a jego systematyczność i ciągłość pozwalają lepiej zaplanować przyszłość, dając poczucie stabilności w obszarze działań, na jakie przeznaczona zostaje pomoc. .

Załóż zbiórkę

Utwórz zbiórkę pieniędzy na Facebooku i zachęć znajomych do wspólnego działania z REVITALNYMI.

Pieniądze ze zbiórki zostaną przekazane na konkretny cel statutowy

Zebrane środki trafią w całości na oficjalne konto naszego stowarzyszenia.

Założenie zbiórki to kilka prostych kroków:

Zajrzyj na nasz fanpage: www.facebook.com/revitalni

Wejdź w zakładkę „Zbiórki pieniędzy” i naciśnij „Utwórz”

Określ ile pieniędzy chcesz zebrać i w jakim czasie

Nazwij zbiórkę i wyjaśnij znajomym, dlaczego zbierasz właśnie na ten cel

Utwórz zbiórkę i zaproś znajomych do udziału

Facebook prowadzi użytkowników przez cały proces założenia zbiórki, jeżeli jednak pojawią się pytania czy wątpliwości – zapraszamy do kontaktu na revitalni@revitalni.pl

lub telefonicznie 535790806

 

PODZIEL SIĘ

Przedsiębiorco – możesz systematycznie wspierać nas swoją wiedzą, a także rzeczowo lub finansowo, by umożliwić nam niesienie długofalowej pomocy wszystkim tym którym jest ona potrzebna. Nawet najmniejsza, ale systematyczna pomoc ma ogromne znaczenie. Dla nas każda złotówka ma siłę fortuny!   

Nasza współpraca może odbywać się na wielu poziomach i przybierać różne formy. Każde podejmowane wspólnie działania chcemy omówić indywidualnie, ponieważ zależy nam, aby spełnić oczekiwania i potrzeby wszystkich firm, które zdecydują się nas wesprzeć.

 

W jaki sposób możesz się podzielić?

BARTER  

Pomoc to nie tylko pieniądze, konkretne produkty i usługi, ale także Twoja wiedza. Jeżeli jesteś ekspertem, działaczem, prowadzisz warsztaty, szkolenia lub po prostu jesteś specjalistą w swojej dziedzinie pomóż nam zwiększyć kompetencje, nasze, naszych podopiecznych i  pracowników. Dzięki temu będziemy działać sprawniej i bardziej efektywnie dla naszych podopiecznych i zmieniać świat.

DAROWIZNA  

Przekazując dowolną kwotę na rzecz Stowarzyszenia pomagasz dbać o naszych podopiecznych i działać skutecznie rozwiązując wielowątkowe problemy by świat stawał się piękniejszy, bez przemocy, patologii, wykluczenia społecznego i rozwijał się bez negatywnych konsekwencji dla przyszłych pokoleń Każda złotówka ma siłę fortuny. Nawet najmniejsza kwota może pomóc nam w niesieniu pomocy wszystkim tym, którym jest ona potrzebna do podjęcia działań i wyjścia z sytuacji kryzysowej. Realizujemy wiele projektów i zadań na rzecz społeczności z całej Polski. Wesprzyj nas, wpłacając dowolną kwotę na konto Stowarzyszenia i  Bądźmy razem! Darowiznę możesz wpłacać elektronicznie lub tradycyjnie na numer konta

SPONSORING  

Wpłacając co miesiąc nawet niewielką kwotę pomagasz nam nieść długofalową pomoc i planować działania tak aby była ona skuteczna i zawsze w porę tam gdzie jest aktualnie najbardziej potrzebna.

.

ZOSTAŃ PARTNEREM

Sponsorując jeden z naszych flagowych projektów wspierasz nas w niesieniu realnej pomocy tam gdzie jest ona potrzebna do wyjścia z sytuacji kryzysowej.

Od 2011 roku podejmujemy wiele idywidualnych działań, aby nieść pomoc osobom i społecznościom znajdującym się w  sytuacji kryzysowej, w kwestiach związanych z  wyrównywaniem szans pomiędzy osobami, które świetnie radzą sobie w życiu, a  tymi które bywają bezradne, obszarami gospodarczo rozwiniętymi, a tymi zdegradowanymi i o niskim poziomie rozwoju.

Naszą misją jest skuteczne rozwiązywanie wielowątkowych problemów by świat stawał się piękniejszy, bez przemocy, patologii, wykluczenia społecznego i rozwijał się bez negatywnych konsekwencji dla przyszłych pokoleń.

Chcemy mieć pozytywny wpływ na kształtowanie społecznej świadomości i otwartości na współdziałanie, dialog i rewitalizację.  W ten sposób powstają wszystkie nasze flagowe projekty.

Każda współpraca jest dla nas wyjątkowa i ważna dla stymulowania rozwoju, integracji i jednoczenia społeczeństwa oraz instytucji we wspólnych celach. Jednocześnie chcemy chronić dziedzictwo i tożsamość kulturową oraz środowisko naturalne. Dlatego do każdego projektu przygotowujemy rzetelnie i merytorycznie oraz indywidualnie omawiamy formę partnerstwa z każdym z naszych sponsorów

 

ZGŁOŚ PROBLEM

Twoje obserwacje, spostrzeżenia i uważność na celowe kierowanie pomocy jest bezcenne. Naszym celem jest prowadzenie działań w sposób skoncentrowany terytorialnie w sposób kompleksowy poprzez dobór zintegrowanych działań na rzecz społeczności, przestrzeni i gospodarki mający na celu wyprowadzanie ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów, mieszkających na tych obszarach społeczności oraz poszczególnych jednostek.

To Ty wiesz najlepiej kto w Twoim otoczeniu potrzebuje pomocy, jakich funkcji nie spełnia Twoja dzielnica, gdzie znajdują się miejsca niewłaściwie eksploatowane i niszczone na skutek złego gospodarowania, zaniedbań, świadomej destrukcji czy przyczyn losowych, bądź gdzie należy przeciwdziałać  by zapobiegać koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych w Twoim otoczeniu.

Jeżeli źle się dzieje w Twojej okolicy! Zgłoś problem.

My gwarantujemy, że odpowiemy na każde zgłoszenie w ciągu maksymalnie 7 dni
i poinformujemy Cię czy i jak będziemy w stanie pomóc bądź przekierujemy Twoja sprawę we właściwe miejsce, w którym uzyskasz tą pomoc.  

Pomóż nam oszczędzać

Przekazując do Stowarzyszenia produkty i usługi lub dzieląc się swoimi zasobami i  wiedzą, pomożesz nam przeznaczyć więcej pieniędzy na pomaganie. 

Wachlarz potrzebnych produktów i usług jest bardzo szeroki, dlatego z radością przyjmiemy każdą pomoc. Jeżeli Zechciałbyś przekazać nam wsparcie w takiej formie, skontaktuj się z nami: revitalni@revitalni.pl lub telefonicznie 535790806.

Jakie produkty i usługi są nam potrzebne?

Produkty

Usługi

– materiały budowlane każdego typu

– usługi remontowo-budowlane każdego typu

– wyposażenie, sprzęt, armatura,

– usługi projektowe, nadzoru budowlanego, przeglądy techniczne

– infrastruktura techniczna

– usługi finansowe, księgowe, rachunkowe

– materiały i sprzęt biurowy

– usługi logistyczne i transportowe

– sprzęt rehabilitacyjny

– usługi społeczne, opieki zdrowotnej

– artykuły higieniczne

– usługi szkoleniowe, doradcze, eksperckie

– sadzonki, materiały ogrodnicze

– usługi deratyzacji

– infrastruktura ogrodowa/miejska

– usługi ogrodnicze

– inne

– inne

 

WOLONTARIAT

Ty i Twoi współpracownicy, rodzina i przyjaciele możecie bezpośrednio zaangażować się w działania REVITALNYCH – angażując się w działania społeczne.

Pomaganie nie zawsze musi polegać na przekazywaniu materialnego wsparcia – często pomoc podczas organizacji wydarzenia czy projektu stanowi nieocenioną wartość zarówno dla Stowarzyszenia, jego pracowników a przede wszystkich dla Podopiecznych –  którzy zyskują nie tylko realną pomoc, ale też nowych przyjaciół. 

Dołącz do naszych wolontariuszy i razem zmieniajmy świat  wokół nas na lepszy i piękniejszy!

Bez wsparcia i zaangażowania wolontariuszy rzeczy możliwe stają się niemożliwe

Zróbmy Razem coś pożytecznego, dobrego i pięknego! Wolontariat może mieć różne formy, między innymi:

Razem na pewno wymyślimy coś wyjątkowego!

Jakie korzyści płyną z wolontariatu dla Ciebie?

Zdobędziesz nowe kompetencje, rozwiniesz kreatywność, wrażliwość i odpowiedzialność

Twoja firma zyska zintegrowany zespół aktywnych team leaderów i zmotywowanych pracowników

Stowarzyszenie otrzymuje wsparcie od ludzi, którzy dzielą się  swoim czasem siła wiedza i doświadczeniem